Index

MAGEHAND AS

Orgnr: 820375912

adresse: Kråkstadveien 114B

id

21182

organisasjonsnummer

820375912

navn

MAGEHAND AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-02-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kråkstadveien 114B"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "KRÅKSTAD", "postnummer": "1408", "kommunenummer": "3020"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-11-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

820375912

navn

MAGEHAND AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kråkstadveien 114B

forradrpostnr

1408

forradrpoststed

KRÅKSTAD

forradrkommnr

3020

forradrkommnavn

NORDRE FOLLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.02.2018

stiftelsesdato

10.11.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

820375912

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2085255, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 75838, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 75838}}, "journalnr": "2020837888", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820375912"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 67046, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 42616}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8792, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 8792}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 75838}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 21096, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 97178}, "driftsresultat": 27081, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 124259}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -35, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 43}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 27046}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922000360 [navn] => MAGEHAND AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-01-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 820375912 [oppstartsdato] => 2018-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kru00e5kstadveien 114B"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "KRu00c5KSTAD", "postnummer": "1408", "kommunenummer": "3020"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?