Index

MAGNETUN MASKIN AS

Orgnr: 815185382

adresse: Krøssbekk 6

id

7976

organisasjonsnummer

815185382

navn

MAGNETUN MASKIN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "77.320", "beskrivelse": "Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Krøssbekk 6"], "kommune": "GOL", "landkode": "NO", "poststed": "GOL", "postnummer": "3550", "kommunenummer": "3041"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815185382

navn

MAGNETUN MASKIN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Krøssbekk 6

forradrpostnr

3550

forradrpoststed

GOL

forradrkommnr

3041

forradrkommnavn

GOL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

77.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

30.03.2015

stiftelsesdato

30.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.03.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

815185382

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2243365, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4499487, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2550916}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1948571}}, "journalnr": "2021254156", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815185382"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3083988, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2983988}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1415499, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1194651}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 220848}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4499487}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 275065, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2547545}, "driftsresultat": 361965, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2909510}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 9071, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 235}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 9307}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 352894}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972545678 [navn] => MAGNETUN MASKIN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "77.320", "beskrivelse": "Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 815185382 [oppstartsdato] => 1981-05-29 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kru00f8ssbekk 6"], "kommune": "GOL", "landkode": "NO", "poststed": "GOL", "postnummer": "3550", "kommunenummer": "3041"} [links] => [] [hjemmeside] => www.magnetun.no [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-01-31 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?