Index

MAGS HOLDING AS

Orgnr: 812232282

mobil: 92 08 31 03
adresse: Skogstjerna 34

id

1619

organisasjonsnummer

812232282

navn

MAGS HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-22

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skogstjerna 34"], "kommune": "KRISTIANSUND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSUND N", "postnummer": "6518", "kommunenummer": "1505"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812232282

navn

MAGS HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skogstjerna 34

forradrpostnr

6518

forradrpoststed

KRISTIANSUND N

forradrkommnr

1505

forradrkommnavn

KRISTIANSUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.07.2013

stiftelsesdato

09.07.2013

tlf

tlf_mobil

92 08 31 03

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812232282

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2018915, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4150826, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4095701}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 55125}}, "journalnr": "2020764888", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812232282"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4144749, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 4055790}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 88959}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6077, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6077}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4150826}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 21591, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8393}, "driftsresultat": -8393, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 36015, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 36015}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 27622}}]

Reserver mot visning?