Index

MAKE MY DAY AS

Orgnr: 815180682

adresse: Erling Skakkes gate 51A

id

7962

organisasjonsnummer

815180682

navn

MAKE MY DAY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.410", "beskrivelse": "Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til datamaskiner"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Erling Skakkes gate 51A"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7012", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815180682

navn

MAKE MY DAY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Erling Skakkes gate 51A

forradrpostnr

7012

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.410

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.03.2015

stiftelsesdato

12.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815180682

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2456263, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 767916, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 525780}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 242136}}, "journalnr": "2021498718", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815180682"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 750986, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 66709}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 684277}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 16930, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 16930}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 767916}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1889, "totalresultat": -1889, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 39991}, "driftsresultat": -951, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 39040}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -159, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 35}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 194}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1110}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915187277 [navn] => MAKE MY DAY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-03-30 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.410", "beskrivelse": "Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til datamaskiner"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815180682 [oppstartsdato] => 2015-01-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Erling Skakkes gate 51A"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7012", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?