Index

MALERFIRMA RUNE STOPLE AS

Orgnr: 814882462

tlf: 94 82 01 12
mobil: 976 22 906
adresse: Sollia 1

id

7274

organisasjonsnummer

814882462

navn

MALERFIRMA RUNE STOPLE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.341", "beskrivelse": "Malerarbeid"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sollia 1"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "SØRUMSAND", "postnummer": "1920", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814882462

navn

MALERFIRMA RUNE STOPLE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sollia 1

forradrpostnr

1920

forradrpoststed

SØRUMSAND

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.341

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

29.01.2015

stiftelsesdato

02.01.2015

tlf

94 82 01 12

tlf_mobil

976 22 906

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

14.05.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

814882462

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2528177, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 489469, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 181634}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 307835}}, "journalnr": "2021577084", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814882462"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 329353, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 229100}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 100253}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 160116, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 160116}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 489469}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 0, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1898883}, "driftsresultat": 192780, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2091663}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 400, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 400}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 193180}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914890535 [navn] => MALERFIRMA RUNE STOPLE A/S [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-01-31 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.341", "beskrivelse": "Malerarbeid"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 814882462 [oppstartsdato] => 2015-01-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sollia 1"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "Su00d8RUMSAND", "postnummer": "1920", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?