Index

MALERMESTER BRAUTE AS

https://www.braute.no

Orgnr: 811751502

mobil: 90 54 10 00
webside: www.braute.no
adresse: Elling O. Wallbøes veg 13

id

521

organisasjonsnummer

811751502

navn

MALERMESTER BRAUTE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.341", "beskrivelse": "Malerarbeid"}

antallAnsatte

17

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Elling O. Wallbøes veg 13"], "kommune": "ÅLESUND", "landkode": "NO", "poststed": "ØRSKOG", "postnummer": "6240", "kommunenummer": "1507"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-20

hjemmeside

www.braute.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811751502

navn

MALERMESTER BRAUTE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Elling O. Wallbøes veg 13

forradrpostnr

6240

forradrpoststed

ØRSKOG

forradrkommnr

1507

forradrkommnavn

ÅLESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.341

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

02.04.2013

stiftelsesdato

20.03.2013

tlf

tlf_mobil

90 54 10 00

url

www.braute.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

17

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811751502

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2524841, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3516242, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 577366}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2938876}}, "journalnr": "2021497710", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811751502"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 252999, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 570589}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -317590}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3263243, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3263243}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3516242}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 81153, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7631377}, "driftsresultat": 50918, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7682295}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -10612, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2579}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 13191}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 40306}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911787156 [navn] => MALERMESTER BRAUTE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.341", "beskrivelse": "Malerarbeid"} [antallAnsatte] => 17 [overordnetEnhet] => 811751502 [oppstartsdato] => 2013-03-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Elling O. Wallbu00f8es veg 13"], "kommune": "u00c5LESUND", "landkode": "NO", "poststed": "u00d8RSKOG", "postnummer": "6240", "kommunenummer": "1507"} [links] => [] [hjemmeside] => www.braute.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?