Index

MALERMESTER GRARUP & CO AS

Orgnr: 886363192

tlf: 37 27 01 23
adresse: Luntevikveien 44

id

68689

organisasjonsnummer

886363192

navn

MALERMESTER GRARUP & CO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2004-01-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.341", "beskrivelse": "Malerarbeid"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Luntevikveien 44"], "kommune": "LILLESAND", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESAND", "postnummer": "4790", "kommunenummer": "4215"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2003-11-29

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 52"], "kommune": "LILLESAND", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESAND", "postnummer": "4791", "kommunenummer": "4215"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

886363192

navn

MALERMESTER GRARUP & CO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Luntevikveien 44

forradrpostnr

4790

forradrpoststed

LILLESAND

forradrkommnr

4215

forradrkommnavn

LILLESAND

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 52

ppostnr

4791

ppoststed

LILLESAND

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.341

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

07.01.2004

stiftelsesdato

29.11.2003

tlf

37 27 01 23

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

886363192

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 8742, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1619930, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1162957}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 456973}}, "journalnr": "2021132991", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "886363192"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1035034, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 935034}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 584896, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 187902}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 396994}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1619930}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 8233, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1675759}, "driftsresultat": 36722, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1712481}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -25772, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 264}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 26036}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 10950}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 871853622 [navn] => MALERMESTER GRARUP & CO [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.341", "beskrivelse": "Malerarbeid"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 886363192 [oppstartsdato] => 1972-08-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Luntevikveien 44"], "kommune": "LILLESAND", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESAND", "postnummer": "4790", "kommunenummer": "4215"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 52"], "kommune": "LILLESAND", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESAND", "postnummer": "4791", "kommunenummer": "4215"} [datoEierskifte] => 2004-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?