Index

MALERMESTER RUNE JANJAK AS

Orgnr: 811722502

adresse: Eikeleina 58

id

437

organisasjonsnummer

811722502

navn

MALERMESTER RUNE JANJAK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.341", "beskrivelse": "Malerarbeid"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Eikeleina 58"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "BØDALEN", "postnummer": "3472", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-07

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811722502

navn

MALERMESTER RUNE JANJAK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Eikeleina 58

forradrpostnr

3472

forradrpoststed

BØDALEN

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.341

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.03.2013

stiftelsesdato

07.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

11.11.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

811722502

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 53280, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 423465, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 416108}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7357}}, "journalnr": "2021181282", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811722502"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -577461, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 18420}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -595881}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1000926, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 448878}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 552048}}, "sumEgenkapitalGjeld": 423465}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -120803, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3483841}, "driftsresultat": -67862, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3415979}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -52941, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 52945}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -120803}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911779196 [navn] => MALERMESTER RUNE JANJAK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.341", "beskrivelse": "Malerarbeid"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 811722502 [oppstartsdato] => 2013-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Eikeleina 58"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "Bu00d8DALEN", "postnummer": "3472", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?