Index

MALES AS

Orgnr: 818823002

adresse: Gamle Jarenvei 85

id

16989

organisasjonsnummer

818823002

navn

MALES AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-04-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.341", "beskrivelse": "Malerarbeid"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gamle Jarenvei 85"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "VØYENENGA", "postnummer": "1339", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818823002

navn

MALES AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gamle Jarenvei 85

forradrpostnr

1339

forradrpoststed

VØYENENGA

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.341

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.04.2017

stiftelsesdato

27.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818823002

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 90358, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 357138, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 120240}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 236898}}, "journalnr": "2021227578", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818823002"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -86095, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -116095}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 443234, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 443234}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 357138}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 36200, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4935400}, "driftsresultat": 47180, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4982580}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -772, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 31}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 803}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 46409}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919321156 [navn] => MALES AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.341", "beskrivelse": "Malerarbeid"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 818823002 [oppstartsdato] => 2017-03-21 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gamle Jarenvei 85"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "Vu00d8YENENGA", "postnummer": "1339", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?