Index

MALLY-VALLY AS

Orgnr: 815331532

mobil: 901 58 313
adresse: Utsiktsveien 28

id

8329

organisasjonsnummer

815331532

navn

MALLY-VALLY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-05-04

naeringskode1

{"kode": "13.990", "beskrivelse": "Produksjon av tekstiler ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Utsiktsveien 28"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "KOLBOTN", "postnummer": "1410", "kommunenummer": "3020"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815331532

navn

MALLY-VALLY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Utsiktsveien 28

forradrpostnr

1410

forradrpoststed

KOLBOTN

forradrkommnr

3020

forradrkommnavn

NORDRE FOLLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

13.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.05.2015

stiftelsesdato

17.04.2015

tlf

tlf_mobil

901 58 313

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815331532

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 17778, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 76440, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 12993}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 63447}}, "journalnr": "2021143441", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815331532"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -74036, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -124036}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 150477, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 50477}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 100000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 76441}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3754, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3757}, "driftsresultat": -3757, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -3754}}]

Reserver mot visning?