Index

MAMMA MIA RESTAURANT AS

Orgnr: 811823112

adresse: Smiegata 29

id

683

organisasjonsnummer

811823112

navn

MAMMA MIA RESTAURANT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

8

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Smiegata 29"], "kommune": "GRAN", "landkode": "NO", "poststed": "GRAN", "postnummer": "2750", "kommunenummer": "3446"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811823112

navn

MAMMA MIA RESTAURANT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Smiegata 29

forradrpostnr

2750

forradrpoststed

GRAN

forradrkommnr

3446

forradrkommnavn

GRAN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

25.04.2013

stiftelsesdato

01.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

8

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811823112

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2147857, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 422065, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 218904}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 203161}}, "journalnr": "2020899811", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811823112"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -347636, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -377636}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 769701, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 713116}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 56585}}, "sumEgenkapitalGjeld": 422065}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -119733, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5213285}, "driftsresultat": -85616, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5127670}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -34117, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 160}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 34277}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -119733}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 996654931 [navn] => MAMMA MIA RESTAURANT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2011-03-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 811823112 [oppstartsdato] => 2011-03-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Smiegata 29"], "kommune": "GRAN", "landkode": "NO", "poststed": "GRAN", "postnummer": "2750", "kommunenummer": "3446"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-04-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?