Index

MANDAL GRAVESERVICE AS

Orgnr: 819040702

adresse: Hangargata 42

id

17568

organisasjonsnummer

819040702

navn

MANDAL GRAVESERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hangargata 42"], "kommune": "LINDESNES", "landkode": "NO", "poststed": "MANDAL", "postnummer": "4514", "kommunenummer": "4205"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819040702

navn

MANDAL GRAVESERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hangargata 42

forradrpostnr

4514

forradrpoststed

MANDAL

forradrkommnr

4205

forradrkommnavn

LINDESNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.05.2017

stiftelsesdato

25.04.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

14.07.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

819040702

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2046835, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 482303, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 170100}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 312203}}, "journalnr": "2020795757", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819040702"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 65184, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 21630}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 43554}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 417120, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 254088}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 163032}}, "sumEgenkapitalGjeld": 482303}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 31611, "totalresultat": 31611, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 954362}, "driftsresultat": 47676, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1002038}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -7152, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 279}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 7431}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 40524}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919119551 [navn] => MANDAL GRAVESERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 819040702 [oppstartsdato] => 2017-04-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hangargata 42"], "kommune": "LINDESNES", "landkode": "NO", "poststed": "MANDAL", "postnummer": "4514", "kommunenummer": "4205"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?