Index

MANDUKA AS

https://www.brynmed.no

Orgnr: 812221442

tlf: 21 09 56 00
webside: www.brynmed.no
adresse: C/O Bryn Medisinske Senter AS, Østensjøveien 79

id

1604

organisasjonsnummer

812221442

navn

MANDUKA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-22

naeringskode1

{"kode": "86.902", "beskrivelse": "Fysioterapitjeneste"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["C/O Bryn Medisinske Senter AS", "Østensjøveien 79"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0667", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["C/O Bryn Medisinske Senter AS", "Postboks 153 Bryn"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0611", "kommunenummer": "0301"}

hjemmeside

www.brynmed.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812221442

navn

MANDUKA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

C/O Bryn Medisinske Senter AS Østensjøveien 79

forradrpostnr

0667

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

C/O Bryn Medisinske Senter AS Postboks 153 Bryn

ppostnr

0611

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.902

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.07.2013

stiftelsesdato

01.05.2013

tlf

21 09 56 00

tlf_mobil

url

www.brynmed.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

04.06.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

812221442

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1726702, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1149071, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 500}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1148571}}, "journalnr": "2020452642", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812221442"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 676101, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 646101}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 472970, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 138970}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 334000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1149071}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 331705, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1501485}, "driftsresultat": 62909, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1564394}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 280830, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 327280}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 46450}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 343739}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912644294 [navn] => MANDUKA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-10-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.902", "beskrivelse": "Fysioterapitjeneste"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812221442 [oppstartsdato] => 2013-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["C/O Bryn Medisinske Senter AS", "u00d8stensju00f8veien 79"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0667", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.brynmed.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["C/O Bryn Medisinske Senter AS", "Postboks 153 Bryn"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0611", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?