Index

MANEO HOLDING AS

Orgnr: 916005539

adresse: c/o Grieg International AS, Bryggegata 6

id

194846

organisasjonsnummer

916005539

navn

MANEO HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-10-05

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Grieg International AS", "Bryggegata 6"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0250", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

916005539

navn

MANEO HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Grieg International AS Bryggegata 6

forradrpostnr

0250

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

05.10.2015

stiftelsesdato

24.06.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

916005539

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2182647, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 42024039, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 37292055}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4731984}}, "journalnr": "2020928914", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916005539"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 41933852, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 35461012}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6472841}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 90187, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 90187}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 42024039}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 6908686, "totalresultat": 6908686, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 43830}, "driftsresultat": -43830, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 6989868, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6989868}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 6946039}}]

Reserver mot visning?