Index

MANGER FRISØR & VELVÆRE AS

Orgnr: 913079264

adresse: Idrettsvegen 3

id

128300

organisasjonsnummer

913079264

navn

MANGER FRISØR & VELVÆRE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-01-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skjønnhetspleie"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Idrettsvegen 3"], "kommune": "ALVER", "landkode": "NO", "poststed": "MANGER", "postnummer": "5936", "kommunenummer": "4631"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

913079264

navn

MANGER FRISØR & VELVÆRE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Idrettsvegen 3

forradrpostnr

5936

forradrpoststed

MANGER

forradrkommnr

4631

forradrkommnavn

ALVER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.01.2014

stiftelsesdato

02.01.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

913079264

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1707412, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 851432, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 101921}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 749511}}, "journalnr": "2020429435", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913079264"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 121526, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 91526}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 729906, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 718736}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 11170}}, "sumEgenkapitalGjeld": 851432}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -39412, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3419930}, "driftsresultat": -29906, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3390024}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -9512, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3210}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 12722}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -39418}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 973690469 [navn] => MANGER FRISØR & VELVÆRE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skju00f8nnhetspleie"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 913079264 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Idrettsvegen 3"], "kommune": "ALVER", "landkode": "NO", "poststed": "MANGER", "postnummer": "5936", "kommunenummer": "4631"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2014-01-02 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?