Index

MANOV GLOBAL AS

Orgnr: 811684872

mobil: 949 77 719
adresse: Lille Stranden 8

id

352

organisasjonsnummer

811684872

navn

MANOV GLOBAL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lille Stranden 8"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0252", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-28

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Manov", "Lille Stranden 8"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0252", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811684872

navn

MANOV GLOBAL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lille Stranden 8

forradrpostnr

0252

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Manov Lille Stranden 8

ppostnr

0252

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.03.2013

stiftelsesdato

28.02.2013

tlf

tlf_mobil

949 77 719

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

14.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811684872

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 69158, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 116406, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 33467}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 82939}}, "journalnr": "2021192610", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811684872"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -17122, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 35000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -52122}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 133528, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 133528}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 116406}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 316269, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1357199}, "driftsresultat": 347321, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1704520}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -31052, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 154}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 31206}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 316269}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 999066011 [navn] => MANOV GLOBAL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2012-10-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 811684872 [oppstartsdato] => 2012-10-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lille Stranden 8"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0252", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Manov", "Lille Stranden 8"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0252", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => 2013-04-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?