Index

MARCELLO LIPPI AS

Orgnr: 814800032

adresse: Munkegata 66E

id

7091

organisasjonsnummer

814800032

navn

MARCELLO LIPPI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-15

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Munkegata 66E"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7011", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814800032

navn

MARCELLO LIPPI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Munkegata 66E

forradrpostnr

7011

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.01.2015

stiftelsesdato

01.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814800032

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2228577, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 12394623, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8538500}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3856123}}, "journalnr": "2021121473", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814800032"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 10313095, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1562890}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 8750205}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2081528, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 11830}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2069698}}, "sumEgenkapitalGjeld": 12394623}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -219374, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1176015}, "driftsresultat": -586015, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 590000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 267705, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 451870}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 184165}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -318310}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921904797 [navn] => MARCELLO LIPPI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-12-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814800032 [oppstartsdato] => 2017-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Munkegata 66E"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7011", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?