Index

MARIDALSVEIEN 144 AS

Orgnr: 810723262

mobil: 45614680
adresse: c/o Frognerbygg AS, Drammensveien 127

id

31

organisasjonsnummer

810723262

navn

MARIDALSVEIEN 144 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Frognerbygg AS", "Drammensveien 127"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0277", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1937-01-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

810723262

navn

MARIDALSVEIEN 144 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Frognerbygg AS Drammensveien 127

forradrpostnr

0277

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

13.01.1937

tlf

tlf_mobil

45614680

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

810723262

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1808136, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 15857587, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 15699556}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 158031}}, "journalnr": "2020534419", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "810723262"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9953435, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 168000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 9785435}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5904152, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2843442}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3060710}}, "sumEgenkapitalGjeld": 15857587}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 943875, "totalresultat": 943875, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4570918}, "driftsresultat": 1203189, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5774107}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 6923, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7025}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 103}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1210112}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 882614042 [navn] => MARIDALSVEIEN 144 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2000-11-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 810723262 [oppstartsdato] => 1995-02-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Frognerbygg AS", "Drammensveien 127"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0277", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?