Index

MARIN EIENDOMSUTVIKLING AS

Orgnr: 877047512

mobil: 934 52 200
adresse: Damsgårdsveien 225

id

57712

organisasjonsnummer

877047512

navn

MARIN EIENDOMSUTVIKLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1996-12-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Damsgårdsveien 225"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "LAKSEVÅG", "postnummer": "5160", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1996-12-17

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 43 Laksevåg"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5847", "kommunenummer": "4601"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

877047512

navn

MARIN EIENDOMSUTVIKLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Damsgårdsveien 225

forradrpostnr

5160

forradrpoststed

LAKSEVÅG

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 43 Laksevåg

ppostnr

5847

ppoststed

BERGEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.12.1996

stiftelsesdato

17.12.1996

tlf

tlf_mobil

934 52 200

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

877047512

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2343309, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 100568696, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 91072780}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9495916}}, "journalnr": "2021267319", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877047512"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 47857122, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 6750000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 41107122}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 52711574, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 12212449}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 40499125}}, "sumEgenkapitalGjeld": 100568696}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 5354124, "totalresultat": 5354124, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 15877421}, "driftsresultat": 7492824, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 23370245}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -622599, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 439530}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1062128}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 6870226}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 977296218 [navn] => MARIN EIENDOMSUTVIKLING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1997-03-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 877047512 [oppstartsdato] => 1996-12-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Damsgu00e5rdsveien 225"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "LAKSEVu00c5G", "postnummer": "5160", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 43 Laksevu00e5g"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5847", "kommunenummer": "4601"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?