Index

MARIN RØR AS

Orgnr: 812038842

adresse: Bjørnengveien 18

id

1153

organisasjonsnummer

812038842

navn

MARIN RØR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "25.110", "beskrivelse": "Produksjon av metallkonstruksjoner og deler"}

antallAnsatte

21

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bjørnengveien 18"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "ROLVSØY", "postnummer": "1664", "kommunenummer": "3004"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812038842

navn

MARIN RØR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bjørnengveien 18

forradrpostnr

1664

forradrpoststed

ROLVSØY

forradrkommnr

3004

forradrkommnavn

FREDRIKSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

25.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.06.2013

stiftelsesdato

19.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

21

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812038842

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 72930, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7574628, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 588919}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6985710}}, "journalnr": "2021193705", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812038842"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4362773, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4332773}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3211856, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2779785}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 432071}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7574628}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -72855, "totalresultat": -72855, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 18996888}, "driftsresultat": -131252, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 18865636}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 39034, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 42257}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3223}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -92218}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 884958202 [navn] => MARIN RØR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2002-10-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "25.110", "beskrivelse": "Produksjon av metallkonstruksjoner og deler"} [antallAnsatte] => 21 [overordnetEnhet] => 812038842 [oppstartsdato] => 2002-10-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bju00f8rnengveien 18"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "ROLVSu00d8Y", "postnummer": "1664", "kommunenummer": "3004"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-10-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?