Index

MARINA-EIENDOM AS

Orgnr: 815481542

adresse: Galeioddveien 7

id

8666

organisasjonsnummer

815481542

navn

MARINA-EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.300", "beskrivelse": "Detaljhandel med drivstoff til motorvogner"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Galeioddveien 7"], "kommune": "KRAGERØ", "landkode": "NO", "poststed": "KRAGERØ", "postnummer": "3770", "kommunenummer": "3814"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-05-14

naeringskode2

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815481542

navn

MARINA-EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Galeioddveien 7

forradrpostnr

3770

forradrpoststed

KRAGERØ

forradrkommnr

3814

forradrkommnavn

KRAGERØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.300

nkode2

68.209

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.06.2015

stiftelsesdato

14.05.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815481542

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2274813, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 20128639, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 17323716}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2804923}}, "journalnr": "2021234799", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815481542"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4633812, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1437533}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3196279}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 15494827, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 238480}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 15256347}}, "sumEgenkapitalGjeld": 20128639}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 662648, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 772421}, "driftsresultat": 1424161, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2196582}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -574612, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 28283}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 602895}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 849549}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915507638 [navn] => MARINA-EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-06-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.300", "beskrivelse": "Detaljhandel med drivstoff til motorvogner"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815481542 [oppstartsdato] => 2015-05-14 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Galeioddveien 7"], "kommune": "KRAGERu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "KRAGERu00d8", "postnummer": "3770", "kommunenummer": "3814"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?