Index

MARINEHOLMEN RASLAB AS

Orgnr: 822144152

adresse: Solheimsgaten 15

id

26997

organisasjonsnummer

822144152

navn

MARINEHOLMEN RASLAB AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-31

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Solheimsgaten 15"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5058", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-11

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 990 Sentrum"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5808", "kommunenummer": "4601"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822144152

navn

MARINEHOLMEN RASLAB AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Solheimsgaten 15

forradrpostnr

5058

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 990 Sentrum

ppostnr

5808

ppoststed

BERGEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

31.01.2019

stiftelsesdato

11.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822144152

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2502143, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 20949948, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 14062198}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6887749}}, "journalnr": "2021470365", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822144152"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5902917, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 8500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2597083}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 15047031, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 9758655}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5288376}}, "sumEgenkapitalGjeld": 20949948}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2080484, "totalresultat": -2080484, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6343580}, "driftsresultat": -2106616, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4236964}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -561024, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 54332}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 615355}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2667639}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922301018 [navn] => MARINEHOLMEN RASLAB AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-02-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 822144152 [oppstartsdato] => 2019-01-11 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Solheimsgaten 15"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5058", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 990 Sentrum"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5808", "kommunenummer": "4601"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?