Index

MARINEHOLMEN TEATERBYGG AS

Orgnr: 812192752

adresse: Solheimsgaten 15

id

1532

organisasjonsnummer

812192752

navn

MARINEHOLMEN TEATERBYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Solheimsgaten 15"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5058", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-20

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 990 Sentrum"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5808", "kommunenummer": "4601"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

812192752

navn

MARINEHOLMEN TEATERBYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Solheimsgaten 15

forradrpostnr

5058

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 990 Sentrum

ppostnr

5808

ppoststed

BERGEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.07.2013

stiftelsesdato

20.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812192752

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2487487, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 23297306, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 18970603}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4326703}}, "journalnr": "2021456791", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812192752"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 10421407, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 10100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 321407}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 12875899, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 657432}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 12218467}}, "sumEgenkapitalGjeld": 23297306}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 322206, "totalresultat": 322206, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1560523}, "driftsresultat": 612321, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2172844}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -199237, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 10612}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 209849}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 413085}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912195430 [navn] => MARINEHOLMEN TEATERBYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812192752 [oppstartsdato] => 2013-06-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Solheimsgaten 15"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5058", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 990 Sentrum"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5808", "kommunenummer": "4601"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?