Index

MARITBU AS

Orgnr: 920952151

adresse: Haakon VIIs gate 6

id

327952

organisasjonsnummer

920952151

navn

MARITBU AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-06-06

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Haakon VIIs gate 6"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0161", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-05-24

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Axera Business Management AS", "Postboks 1955 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0125", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

920952151

navn

MARITBU AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Haakon VIIs gate 6

forradrpostnr

0161

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Axera Business Management AS Postboks 1955 Vika

ppostnr

0125

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.06.2018

stiftelsesdato

24.05.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

920952151

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2048173, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 17751, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 17751}}, "journalnr": "2020797213", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920952151"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 14392, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 22430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -8038}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3359, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3359}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 17751}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -6603, "totalresultat": -6603, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6612}, "driftsresultat": -6612, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 10, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 10}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -6603}}]

Reserver mot visning?