Index

MARKETIN AS

Orgnr: 822063012

adresse: Emilies vei 4

id

26659

organisasjonsnummer

822063012

navn

MARKETIN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-28

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "73.110", "beskrivelse": "Reklamebyråer"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Emilies vei 4"], "kommune": "ÅS", "landkode": "NO", "poststed": "ÅS", "postnummer": "1434", "kommunenummer": "3021"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Chalmers vei 10"], "kommune": "FROGN", "landkode": "NO", "poststed": "DRØBAK", "postnummer": "1440", "kommunenummer": "3022"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822063012

navn

MARKETIN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Emilies vei 4

forradrpostnr

1434

forradrpoststed

ÅS

forradrkommnr

3021

forradrkommnavn

ÅS

forradrland

Norge

postadresse

Chalmers vei 10

ppostnr

1440

ppoststed

DRØBAK

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

73.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

28.01.2019

stiftelsesdato

01.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.04.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

822063012

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2586077, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 63475, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 63475}}, "journalnr": "2021604757", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822063012"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 47858, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 23428}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 15617, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 15581}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 36}}, "sumEgenkapitalGjeld": 63475}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 23428, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 203274}, "driftsresultat": 28500, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 231774}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 25, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 25}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 28525}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922147884 [navn] => MARKETIN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-02-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "73.110", "beskrivelse": "Reklamebyru00e5er"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 822063012 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Emilies vei 4"], "kommune": "u00c5S", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5S", "postnummer": "1434", "kommunenummer": "3021"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Chalmers vei 10"], "kommune": "FROGN", "landkode": "NO", "poststed": "DRu00d8BAK", "postnummer": "1440", "kommunenummer": "3022"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?