Index

MARSTAL AS

Orgnr: 912596532

adresse: St.Croix gate 12A

id

118381

organisasjonsnummer

912596532

navn

MARSTAL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-17

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["St.Croix gate 12A"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "FREDRIKSTAD", "postnummer": "1604", "kommunenummer": "3004"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-10-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912596532

navn

MARSTAL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

St.Croix gate 12A

forradrpostnr

1604

forradrpoststed

FREDRIKSTAD

forradrkommnr

3004

forradrkommnavn

FREDRIKSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.10.2013

stiftelsesdato

14.10.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912596532

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2157161, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 146716039, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 78343849}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 68372190}}, "journalnr": "2020904523", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912596532"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 132463129, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 813555}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 131649574}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 14252909, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 11472269}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2780640}}, "sumEgenkapitalGjeld": 146716039}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 6206942, "totalresultat": 6206942, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 172423}, "driftsresultat": -172423, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 6379365, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9842868}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3463503}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 6206942}}]

Reserver mot visning?