Index

MARTINSEN ENTERPRICE AS

Orgnr: 812309722

mobil: 991 16 668
adresse: c/o Arnt Jørgen Martinsen, Ogndalsvegen 602

id

1780

organisasjonsnummer

812309722

navn

MARTINSEN ENTERPRICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Arnt Jørgen Martinsen", "Ogndalsvegen 602"], "kommune": "STEINKJER", "landkode": "NO", "poststed": "STEINKJER", "postnummer": "7718", "kommunenummer": "5006"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812309722

navn

MARTINSEN ENTERPRICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Arnt Jørgen Martinsen Ogndalsvegen 602

forradrpostnr

7718

forradrpoststed

STEINKJER

forradrkommnr

5006

forradrkommnavn

STEINKJER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.08.2013

stiftelsesdato

27.05.2013

tlf

tlf_mobil

991 16 668

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812309722

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2034867, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 158314, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 68319}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 89995}}, "journalnr": "2020783278", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812309722"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -59241, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 19340}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -78581}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 217555, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 217555}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 158314}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2987, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 40415}, "driftsresultat": -3903, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 36512}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 74, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 74}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -3829}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912323021 [navn] => MARTINSEN ENTERPRICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812309722 [oppstartsdato] => 2013-05-27 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Arnt Ju00f8rgen Martinsen", "Ogndalsvegen 602"], "kommune": "STEINKJER", "landkode": "NO", "poststed": "STEINKJER", "postnummer": "7718", "kommunenummer": "5006"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?