Index

MASKIN & BIL AS

Orgnr: 818779852

adresse: Gamle Laudalsvei 9

id

16883

organisasjonsnummer

818779852

navn

MASKIN & BIL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-28

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gamle Laudalsvei 9"], "kommune": "LINDESNES", "landkode": "NO", "poststed": "MARNARDAL", "postnummer": "4534", "kommunenummer": "4205"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818779852

navn

MASKIN & BIL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gamle Laudalsvei 9

forradrpostnr

4534

forradrpoststed

MARNARDAL

forradrkommnr

4205

forradrkommnavn

LINDESNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

28.03.2017

stiftelsesdato

10.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818779852

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2539929, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2216538, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 360673}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1855865}}, "journalnr": "2021515224", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818779852"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 595457, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 90000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 505457}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1621080, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1621080}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2216538}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 380143, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8868000}, "driftsresultat": 487650, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 9355650}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -248, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 363}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 611}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 487402}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918849009 [navn] => MASKIN & BIL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-04-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 818779852 [oppstartsdato] => 2017-03-28 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gamle Laudalsvei 9"], "kommune": "LINDESNES", "landkode": "NO", "poststed": "MARNARDAL", "postnummer": "4534", "kommunenummer": "4205"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?