Index

MASKIN UTLEIE AS

Orgnr: 812262432

adresse: Kleppe

id

1678

organisasjonsnummer

812262432

navn

MASKIN UTLEIE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kleppe"], "kommune": "ØYGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "KLOKKARVIK", "postnummer": "5378", "kommunenummer": "4626"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812262432

navn

MASKIN UTLEIE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kleppe

forradrpostnr

5378

forradrpoststed

KLOKKARVIK

forradrkommnr

4626

forradrkommnavn

ØYGARDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.08.2013

stiftelsesdato

10.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812262432

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2126951, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 597275, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 468705}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 128570}}, "journalnr": "2020894720", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812262432"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 87497, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 57497}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 509778, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 509778}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 597275}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -18917, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 855556}, "driftsresultat": -8284, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 847272}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -10633, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 21}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 10654}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -18917}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912278018 [navn] => MASKIN UTLEIE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812262432 [oppstartsdato] => 2013-07-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kleppe"], "kommune": "u00d8YGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "KLOKKARVIK", "postnummer": "5378", "kommunenummer": "4626"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?