Index

MASKINOPPLÆRING AS

Orgnr: 811856622

adresse: Gamlebrubakken 10

id

770

organisasjonsnummer

811856622

navn

MASKINOPPLÆRING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "85.599", "beskrivelse": "Annen undervisning ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gamlebrubakken 10"], "kommune": "VESTNES", "landkode": "NO", "poststed": "VESTNES", "postnummer": "6390", "kommunenummer": "1535"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811856622

navn

MASKINOPPLÆRING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gamlebrubakken 10

forradrpostnr

6390

forradrpoststed

VESTNES

forradrkommnr

1535

forradrkommnavn

VESTNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

85.599

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.04.2013

stiftelsesdato

04.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

11.11.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

811856622

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2517629, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 359131, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 21095}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 338035}}, "journalnr": "2021569874", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811856622"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 77653, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 28084}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 49569}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 281478, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 281478}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 359131}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 89263, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1666693}, "driftsresultat": 91162, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1757855}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1899, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 30}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1929}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 89263}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911877694 [navn] => MASKINOPPLÆRING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.599", "beskrivelse": "Annen undervisning ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 811856622 [oppstartsdato] => 2013-04-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gamlebrubakken 10"], "kommune": "VESTNES", "landkode": "NO", "poststed": "VESTNES", "postnummer": "6390", "kommunenummer": "1535"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?