Index

MASKINVEIEN 14 AS

Orgnr: 818793472

tlf: 51 80 04 90
mobil: 41559694
adresse: Gustav Vigelands vei 64

id

16920

organisasjonsnummer

818793472

navn

MASKINVEIEN 14 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-03-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gustav Vigelands vei 64"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4023", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1977-06-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

818793472

navn

MASKINVEIEN 14 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gustav Vigelands vei 64

forradrpostnr

4023

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.03.1995

stiftelsesdato

27.06.1977

tlf

51 80 04 90

tlf_mobil

41559694

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818793472

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 47392, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 14659338, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3169806}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 11489531}}, "journalnr": "2021172519", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818793472"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4443160, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3943160}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 10216178, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5150898}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5065280}}, "sumEgenkapitalGjeld": 14659338}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2155768, "totalresultat": 2155768, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 443356}, "driftsresultat": 2678125, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3121481}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 85681, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 273791}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 188109}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2763806}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 973868160 [navn] => MASKINVEIEN 14 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818793472 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gustav Vigelands vei 64"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4023", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?