Index

MAT & MENING AS

Orgnr: 812100912

adresse: Svarttjønnveien 3

id

1314

organisasjonsnummer

812100912

navn

MAT & MENING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.210", "beskrivelse": "Cateringvirksomhet"}

antallAnsatte

13

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Svarttjønnveien 3"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4615", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-30

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Svarttjønnheia 56B"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "NODELAND", "postnummer": "4645", "kommunenummer": "4204"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812100912

navn

MAT & MENING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Svarttjønnveien 3

forradrpostnr

4615

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

Svarttjønnheia 56B

ppostnr

4645

ppoststed

NODELAND

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.06.2013

stiftelsesdato

30.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

13

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812100912

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2317467, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 551296, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 65088}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 486208}}, "journalnr": "2021364746", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812100912"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 183293, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 22334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 160959}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 368004, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 368004}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 551297}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 37764, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1354590}, "driftsresultat": 37444, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1392034}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 320, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 320}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 37764}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912112829 [navn] => MAT & MENING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.210", "beskrivelse": "Cateringvirksomhet"} [antallAnsatte] => 13 [overordnetEnhet] => 812100912 [oppstartsdato] => 2013-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Svarttju00f8nnveien 3"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4615", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Svarttju00f8nnheia 56B"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "NODELAND", "postnummer": "4645", "kommunenummer": "4204"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?