Index

MATAK HOLDING AS

Orgnr: 912028860

adresse: Carl Grøndahls vei 5

id

105671

organisasjonsnummer

912028860

navn

MATAK HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-04

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Carl Grøndahls vei 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0871", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912028860

navn

MATAK HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Carl Grøndahls vei 5

forradrpostnr

0871

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.06.2013

stiftelsesdato

27.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912028860

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2306197, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6897046, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6585432}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 311615}}, "journalnr": "2021345721", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912028860"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6897046, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6867046}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6897046}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 5198921, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 35245}, "driftsresultat": -35245, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 5234166, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5241394}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 7228}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 5198921}}]

Reserver mot visning?