Index

MATFLIX AS

Orgnr: 819210942

adresse: St. Olavs gate 13

id

18022

organisasjonsnummer

819210942

navn

MATFLIX AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-28

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "10.840", "beskrivelse": "Produksjon av smakstilsettingsstoffer og krydderier"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["St. Olavs gate 13"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4005", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

819210942

navn

MATFLIX AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

St. Olavs gate 13

forradrpostnr

4005

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

10.840

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.06.2017

stiftelsesdato

02.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819210942

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 76920, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5806102, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5706000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 100102}}, "journalnr": "2021211574", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819210942"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 127496, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 99792}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 27704}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5678606, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 46247}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5632358}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5806102}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -88729, "totalresultat": -88729, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 370196}, "driftsresultat": 129804, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 500000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -243559, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3590}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 247149}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -113755}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919363282 [navn] => MATFLIX AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-08-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "10.840", "beskrivelse": "Produksjon av smakstilsettingsstoffer og krydderier"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819210942 [oppstartsdato] => 2017-06-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["St. Olavs gate 13"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4005", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?