Index

MATOK HOLDING AS

Orgnr: 816302862

adresse: Olsokveien 18

id

10645

organisasjonsnummer

816302862

navn

MATOK HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-11-26

naeringskode1

{"kode": "46.190", "beskrivelse": "Agenturhandel med bredt vareutvalg"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Olsokveien 18"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "SARPSBORG", "postnummer": "1727", "kommunenummer": "3003"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-11-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

816302862

navn

MATOK HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Olsokveien 18

forradrpostnr

1727

forradrpoststed

SARPSBORG

forradrkommnr

3003

forradrkommnavn

SARPSBORG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

46.190

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.11.2015

stiftelsesdato

08.11.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

816302862

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2362871, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 30954, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 30000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 954}}, "journalnr": "2021298966", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "816302862"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -19261, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -49261}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 50215, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 50215}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 30954}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -5369, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5370}, "driftsresultat": -5370, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -5369}}]

Reserver mot visning?