Index

MAURA APOTEK AS

Orgnr: 813650452

adresse: Vålaugsvegen 147

id

4695

organisasjonsnummer

813650452

navn

MAURA APOTEK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-05-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.730", "beskrivelse": "Butikkhandel med apotekvarer"}

antallAnsatte

11

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vålaugsvegen 147"], "kommune": "NANNESTAD", "landkode": "NO", "poststed": "MAURA", "postnummer": "2032", "kommunenummer": "3036"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-05-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 65"], "kommune": "NANNESTAD", "landkode": "NO", "poststed": "MAURA", "postnummer": "2036", "kommunenummer": "3036"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

813650452

navn

MAURA APOTEK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vålaugsvegen 147

forradrpostnr

2032

forradrpoststed

MAURA

forradrkommnr

3036

forradrkommnavn

NANNESTAD

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 65

ppostnr

2036

ppoststed

MAURA

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.730

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.05.2014

stiftelsesdato

02.05.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

11

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

813650452

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1893270, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3925318, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 341200}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3584118}}, "journalnr": "2020625849", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "813650452"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 348699, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 248699}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3576618, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3547570}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 29048}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3925318}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1123514, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 16413665}, "driftsresultat": 1437006, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 17850671}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3395, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4575}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1180}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1440402}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913659864 [navn] => MAURA APOTEK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-05-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.730", "beskrivelse": "Butikkhandel med apotekvarer"} [antallAnsatte] => 11 [overordnetEnhet] => 813650452 [oppstartsdato] => 2014-05-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vu00e5laugsvegen 147"], "kommune": "NANNESTAD", "landkode": "NO", "poststed": "MAURA", "postnummer": "2032", "kommunenummer": "3036"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 65"], "kommune": "NANNESTAD", "landkode": "NO", "poststed": "MAURA", "postnummer": "2036", "kommunenummer": "3036"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?