Index

MAURITZ AARSKOG INVEST AS

Orgnr: 916004834

adresse: Dælivegen 203

id

194822

organisasjonsnummer

916004834

navn

MAURITZ AARSKOG INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-09-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dælivegen 203"], "kommune": "RINGSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "BRUMUNDDAL", "postnummer": "2385", "kommunenummer": "3411"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-09-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

916004834

navn

MAURITZ AARSKOG INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Dælivegen 203

forradrpostnr

2385

forradrpoststed

BRUMUNDDAL

forradrkommnr

3411

forradrkommnavn

RINGSAKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.09.2015

stiftelsesdato

21.09.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

916004834

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2277321, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7205999, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3743505}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3462494}}, "journalnr": "2021235327", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916004834"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2010329, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1980329}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5195670, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2462248}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2733422}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7205999}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2522374, "totalresultat": 2522374, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 967633}, "driftsresultat": 171367, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1139000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2378470, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2504227}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 125757}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2549838}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916025920 [navn] => MAURITZ AARSKOG INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-10-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 916004834 [oppstartsdato] => 2015-09-21 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Du00e6livegen 203"], "kommune": "RINGSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "BRUMUNDDAL", "postnummer": "2385", "kommunenummer": "3411"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?