Index

MAX-BYGG AS

Orgnr: 818947852

adresse: Roseveien 2A

id

17344

organisasjonsnummer

818947852

navn

MAX-BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Roseveien 2A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0586", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818947852

navn

MAX-BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Roseveien 2A

forradrpostnr

0586

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.05.2017

stiftelsesdato

20.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

11.05.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

818947852

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2146887, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 508549, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 35038}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 473511}}, "journalnr": "2020898643", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818947852"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 120974, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 90974}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 387575, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 387575}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 508549}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 163371, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 688480}, "driftsresultat": 196320, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 884800}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5062, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 34}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5096}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 191258}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919020741 [navn] => MAX-BYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-05-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 818947852 [oppstartsdato] => 2017-03-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Roseveien 2A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0586", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?