Index

MAXIBUSS AS

Orgnr: 815330862

adresse: Urtegata 45

id

8326

organisasjonsnummer

815330862

navn

MAXIBUSS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-05-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "77.120", "beskrivelse": "Utleie og leasing av lastebiler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Urtegata 45"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0187", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815330862

navn

MAXIBUSS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Urtegata 45

forradrpostnr

0187

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

77.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.05.2015

stiftelsesdato

26.03.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815330862

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2183719, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 170199, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 170199}}, "journalnr": "2020953613", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815330862"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -102454, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -132454}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 272653, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": -37866}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 310519}}, "sumEgenkapitalGjeld": 170199}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 81721, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 55212}, "driftsresultat": 81721, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 136933}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 0, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 81721}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915338097 [navn] => MAXIBUSS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-05-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "77.120", "beskrivelse": "Utleie og leasing av lastebiler"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815330862 [oppstartsdato] => 2015-04-27 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Urtegata 45"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0187", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?