Index

MBC AS

https://www.mbcsenteret.no

Orgnr: 811583332

tlf: 67 12 58 95
webside: www.mbcsenteret.no
adresse: Drammensveien 49

id

149

organisasjonsnummer

811583332

navn

MBC AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "86.909", "beskrivelse": "Andre helsetjenester"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Drammensveien 49"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0271", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-11

hjemmeside

www.mbcsenteret.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811583332

navn

MBC AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Drammensveien 49

forradrpostnr

0271

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

86.909

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

18.02.2013

stiftelsesdato

11.01.2013

tlf

67 12 58 95

tlf_mobil

url

www.mbcsenteret.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.09.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

811583332

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2307909, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1158962, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 63200}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1095762}}, "journalnr": "2021349247", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811583332"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 655011, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 21515}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 633496}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 503951, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 503951}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1158962}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 224993, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4381232}, "driftsresultat": 295222, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4676454}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -12562, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 579}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 13141}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 282660}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 993885584 [navn] => MBC AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-03-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.909", "beskrivelse": "Andre helsetjenester"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811583332 [oppstartsdato] => 2009-03-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Drammensveien 49"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0271", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => mbcsenteret.no [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-01-11 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?