Index

MC BYEN STAVANGER AS

Orgnr: 822239692

adresse: Hillevågsveien 100

id

27411

organisasjonsnummer

822239692

navn

MC BYEN STAVANGER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-02-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.402", "beskrivelse": "Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hillevågsveien 100"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4016", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-25

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Helleveien 15"], "kommune": "KRAGERØ", "landkode": "NO", "poststed": "KRAGERØ", "postnummer": "3772", "kommunenummer": "3814"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822239692

navn

MC BYEN STAVANGER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hillevågsveien 100

forradrpostnr

4016

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

Helleveien 15

ppostnr

3772

ppoststed

KRAGERØ

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.402

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.02.2019

stiftelsesdato

25.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822239692

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2156837, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 361, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 361}}, "journalnr": "2020942904", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822239692"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -2639, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -32639}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 361}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -32639, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 27035}, "driftsresultat": -27035, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5604, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5604}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -32639}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922261539 [navn] => MC BYEN STAVANGER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-02-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.402", "beskrivelse": "Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 822239692 [oppstartsdato] => 2019-02-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hillevu00e5gsveien 100"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4016", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Helleveien 15"], "kommune": "KRAGERu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "KRAGERu00d8", "postnummer": "3772", "kommunenummer": "3814"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?