Index

MCL HOLDING AS

Orgnr: 815566602

mobil: 90096876
adresse: c/o Mikkel C. Lehne, Sarbuvollveien 42

id

8885

organisasjonsnummer

815566602

navn

MCL HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-07-27

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Mikkel C. Lehne", "Sarbuvollveien 42"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "HØVIK", "postnummer": "1363", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815566602

navn

MCL HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Mikkel C. Lehne Sarbuvollveien 42

forradrpostnr

1363

forradrpoststed

HØVIK

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.07.2015

stiftelsesdato

10.06.2015

tlf

tlf_mobil

90096876

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815566602

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1963645, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 551988, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 337500}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 214488}}, "journalnr": "2020708235", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815566602"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -118817, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -143151}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 670805, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 670805}}, "sumEgenkapitalGjeld": 551988}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -40207, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 14737}, "driftsresultat": 263, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 15000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -40470, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 82347}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 122817}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -40207}}]

Reserver mot visning?