Index

MCRENT OSLO AS

Orgnr: 811770752

mobil: 970 55 696
adresse: Industrivegen 17

id

570

organisasjonsnummer

811770752

navn

MCRENT OSLO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "77.390", "beskrivelse": "Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Industrivegen 17"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2069", "kommunenummer": "3033"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811770752

navn

MCRENT OSLO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Industrivegen 17

forradrpostnr

2069

forradrpoststed

JESSHEIM

forradrkommnr

3033

forradrkommnavn

ULLENSAKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

77.390

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.04.2013

stiftelsesdato

13.03.2013

tlf

tlf_mobil

970 55 696

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811770752

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2224509, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 71240645, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 65300724}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5939921}}, "journalnr": "2021117186", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811770752"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1671778, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 725920}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 945858}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 69568868, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 8962453}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 60606415}}, "sumEgenkapitalGjeld": 71240645}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-08-01", "tilDato": "2020-07-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -538457, "totalresultat": -538457, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 14297370}, "driftsresultat": -209278, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 14088092}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -505365, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 535334}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1040700}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -714643}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911917793 [navn] => MCRENT OSLO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "77.390", "beskrivelse": "Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811770752 [oppstartsdato] => 2013-03-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Industrivegen 17"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2069", "kommunenummer": "3033"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?