Index

MDP SUPPLIES AS

Orgnr: 819264252

adresse: Glommengata 19

id

18136

organisasjonsnummer

819264252

navn

MDP SUPPLIES AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.919", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareutvalg"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Glommengata 19"], "kommune": "KONGSVINGER", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSVINGER", "postnummer": "2211", "kommunenummer": "3401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-19

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brennavegen 46"], "kommune": "SØR-ODAL", "landkode": "NO", "poststed": "SANDER", "postnummer": "2116", "kommunenummer": "3415"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819264252

navn

MDP SUPPLIES AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Glommengata 19

forradrpostnr

2211

forradrpoststed

KONGSVINGER

forradrkommnr

3401

forradrkommnavn

KONGSVINGER

forradrland

Norge

postadresse

Brennavegen 46

ppostnr

2116

ppoststed

SANDER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.919

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.07.2017

stiftelsesdato

19.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819264252

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2327413, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2237789, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 62069}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2175720}}, "journalnr": "2021380476", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819264252"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 231016, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 206586}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2006773, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1219511}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 787262}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2237789}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2323, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3652903}, "driftsresultat": 5069, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3657972}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2091, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2091}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2978}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919345497 [navn] => NFH 170602 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.919", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareutvalg"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 819264252 [oppstartsdato] => 2017-06-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tollbugata 13"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0152", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postkasse nummer 33", "Tollbugata 13"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0152", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?