Index

ME CAPITAL AS

Orgnr: 918098577

adresse: Grav skolevei 30

id

246890

organisasjonsnummer

918098577

navn

ME CAPITAL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-28

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Grav skolevei 30"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "JAR", "postnummer": "1358", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-11-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

918098577

navn

ME CAPITAL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Grav skolevei 30

forradrpostnr

1358

forradrpoststed

JAR

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.11.2016

stiftelsesdato

08.11.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

918098577

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2469979, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4394685, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2632350}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1762335}}, "journalnr": "2021513246", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918098577"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4370679, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4340679}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 24005, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 24005}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4394685}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 809414, "totalresultat": 809414, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8814}, "driftsresultat": -8814, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 823934, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 846387}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 22453}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 815120}}]

Reserver mot visning?