Index

MECHANICAL & CONSTRUCTION SERVICES AS

Orgnr: 811696552

mobil: 0046706823222
adresse: Morteskjær 21

id

377

organisasjonsnummer

811696552

navn

MECHANICAL & CONSTRUCTION SERVICES AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "25.110", "beskrivelse": "Produksjon av metallkonstruksjoner og deler"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Morteskjær 21"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "SARPSBORG", "postnummer": "1726", "kommunenummer": "3003"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 206"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "SARPSBORG", "postnummer": "1702", "kommunenummer": "3003"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811696552

navn

MECHANICAL & CONSTRUCTION SERVICES AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Morteskjær 21

forradrpostnr

1726

forradrpoststed

SARPSBORG

forradrkommnr

3003

forradrkommnavn

SARPSBORG

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 206

ppostnr

1702

ppoststed

SARPSBORG

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

25.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

18.03.2013

stiftelsesdato

01.01.2013

tlf

tlf_mobil

0046706823222

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.01.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811696552

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1931142, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 703692, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 208610}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 495082}}, "journalnr": "2020669562", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811696552"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 545173, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 515173}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 158519, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 158519}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 703692}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 68570, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1483070}, "driftsresultat": 77339, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1560409}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -8769, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 208}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8977}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 68570}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911740311 [navn] => MECHCON AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "25.110", "beskrivelse": "Produksjon av metallkonstruksjoner og deler"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811696552 [oppstartsdato] => 2013-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Morteskju00e6r 21"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "SARPSBORG", "postnummer": "1726", "kommunenummer": "3003"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 206"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "SARPSBORG", "postnummer": "1702", "kommunenummer": "3003"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?