Index

MED-EL NORDIC AS

Orgnr: 818725272

adresse: Haakon VIIs gate 1

id

16717

organisasjonsnummer

818725272

navn

MED-EL NORDIC AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.460", "beskrivelse": "Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Haakon VIIs gate 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0161", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-01-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818725272

navn

MED-EL NORDIC AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Haakon VIIs gate 1

forradrpostnr

0161

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.460

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.03.2017

stiftelsesdato

20.01.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

11.11.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

818725272

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2518883, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6372351, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 510666}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5861685}}, "journalnr": "2021489624", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818725272"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 661770, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 631770}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5710581, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5710581}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6372351}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-12-01", "tilDato": "2020-11-30"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 711003, "totalresultat": 711003, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10586865}, "driftsresultat": 916314, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 11503179}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1755, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2439}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 684}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 918069}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918835148 [navn] => MED-EL NORDIC AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-04-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.460", "beskrivelse": "Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 818725272 [oppstartsdato] => 2017-01-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Haakon VIIs gate 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0161", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?