Index

MEDIACONNECT AS

https://www.mediaconnect.no

Orgnr: 811187372

tlf: 23 33 91 00
webside: www.mediaconnect.no
adresse: Grubbegata 6

id

55

organisasjonsnummer

811187372

navn

MEDIACONNECT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "52.299", "beskrivelse": "Transportformidling ellers"}

antallAnsatte

51

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Grubbegata 6"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0179", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1952-12-13

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 265 Økern"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0510", "kommunenummer": "0301"}

hjemmeside

www.mediaconnect.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

811187372

navn

MEDIACONNECT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Grubbegata 6

forradrpostnr

0179

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 265 Økern

ppostnr

0510

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

52.299

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

13.12.1952

tlf

23 33 91 00

tlf_mobil

url

www.mediaconnect.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

51

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811187372

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2518503, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 39960050, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 405470}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 39554580}}, "journalnr": "2021488918", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811187372"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9349345, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 9349345}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 30610704, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 30609003}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1701}}, "sumEgenkapitalGjeld": 39960050}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 9486077, "totalresultat": 9486077, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 136756501}, "driftsresultat": 11336832, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 148093332}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 361725, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 483966}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 122241}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 11698557}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971677961 [navn] => MEDIACONNECT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.299", "beskrivelse": "Transportformidling ellers"} [antallAnsatte] => 51 [overordnetEnhet] => 811187372 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Grubbegata 6"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0179", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.mediaconnect.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 265 u00d8kern"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0510", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?