Index

MEDSENSIO AS

Orgnr: 819226792

adresse: Sykehusvegen 21

id

18072

organisasjonsnummer

819226792

navn

MEDSENSIO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sykehusvegen 21"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9019", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819226792

navn

MEDSENSIO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sykehusvegen 21

forradrpostnr

9019

forradrpoststed

TROMSØ

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.07.2017

stiftelsesdato

12.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819226792

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2464099, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3017477, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3017477}}, "journalnr": "2021508949", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819226792"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2723730, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 3024759}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -301029}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 293747, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 293747}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3017477}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 300732, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2465227}, "driftsresultat": 297156, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2762383}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3576, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4435}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 859}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 300732}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919286423 [navn] => MEDSENSIO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 819226792 [oppstartsdato] => 2017-06-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sykehusvegen 21"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9019", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?