Index

MEHL INVEST AS

Orgnr: 815287282

adresse: Strømsbuveien 66

id

8227

organisasjonsnummer

815287282

navn

MEHL INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-25

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strømsbuveien 66"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ARENDAL", "postnummer": "4836", "kommunenummer": "4203"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815287282

navn

MEHL INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Strømsbuveien 66

forradrpostnr

4836

forradrpoststed

ARENDAL

forradrkommnr

4203

forradrkommnavn

ARENDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.04.2015

stiftelsesdato

17.02.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815287282

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2422523, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7105201, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7105201}}, "journalnr": "2021466445", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815287282"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6629645, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 319000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6310645}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 475556, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 475556}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7105201}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 87472, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 315984}, "driftsresultat": -315984, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 403456, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 103457}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": -299999}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 87472}}]

Reserver mot visning?